Disclaimer

Disclaimer Vitamine-Informatie.com

Vitamine-Informatie.com, hierna te noemen Vitamine Informatie, verleent u hierbij toegang tot Vitamine-Informatie.com publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Vitamine Informatie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op Vitamine Informatie is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Vitamine Informatie spant zich in om de inhoud van Vitamine Informatie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Vitamine Informatie aangeboden content worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vitamine Informatie. Voor op Vitamine Informatie opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vitamine Informatie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vitamine Informatie.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Vitamine Informatie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Vitamine Informatie op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Wijzigingen disclaimer

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Laatste update: mei 2015